Fynsk Discipelskole

Til foråret åbner Fynsk Discipelskole. Skal du med?

Discipelskolen er for alle, der gerne vil vokse som efterfølger af Jesus. Dem, som vil opdage mere af det liv, Han inviterer ind i og vil forstå mere af Hans kærlighed, sandhed og kraft. Vi skal gennemgå hele bøger i Bibelen. Vi skal se på og tale om bøn, bekendelse, sakramenter, fællesskab, mission og meget mere. Vi skal lytte til undervisning og vi skal tale med hinanden.

Hvordan ser det ud?

Et forløb på Discipelskolen strækker sig over fem måneder og har to ben: fire lørdage med undervisning og discipelgruppesamlinger hver 14. dag.

Lørdag

En typisk lørdag strækker sig fra kl. 9-16 og består af:

  • Gennemgang af en bog i Bibelen.
  • Gennemgang af et element fra det kristne liv.
  • Bøn og lovsang.
  • Tid i discipelgrupper.
  • Mad.
Discipelgrupper

En discipelgruppe er:

  • En gruppe på omtrent fem personer med en leder.
  • arbejde med at få sammenhæng mellem troen og livet.
  • møder mellem lørdagssamlingerne hver 14. dag af 2 timers varighed.

Formen

Undervisningen bliver en blanding af input, spørgsmål og samtale.

Hvem kan deltage?

Discipelskolen er både for dig, der er rimelig ny i troen, og dig, der har mange års erfaring som kristen. Det er ligegyldigt om du er 20 eller 60 år gammel. Eneste krav er, at du ønsker at vokse som efterfølger af Jesus og vil sætte tiden af til det.

Økonomi

Forløbet er gratis, men vi deles om udgifterne til mad.

Datoer

Lørdag d. 22. januar
Lørdag d. 12. marts
Lørdag d. 23. april
Lørdag den 18. juni

Sted
Følger senere

Undervisere
Morten Tychsen
Peter Højvig
Christoffer Højlund

Vil du med eller har du spørgsmål? Så skriv til valgmenighedspræst Christoffer Højlund på christoffer@fynsvalgmenighed.dk

Tilmeldingsfrist: 7. januar 2022