Brug for en snak?

Somme tider byder livet på ting, man har brug for at vende med andre. Det kan være ting, der er svært, store spørgsmål, man tumler med eller bekymringer, man ikke kan slippe af med.

Samtale

Nedenfor er samlet en række mennesker, som gerne vil snakke med dig om det, du har på hjertet. De er ikke professionelle psykologer eller terapeuter, men én, du kan snakke med om alt. Så skriv til dem og aftal et tidspunkt, I kan snakke sammen. Samtalerne er selvfølgelig fuldt fortrolige og underlagt tavshedspligt.

Forbøn

Vil gerne bede for dig. Vi tror på en Gud, der lytter og handler. Af og til er der brug for, at andre beder sammen med os. Andre, der sætter ord på og løfter vores anliggender frem for Gud.

Vil du gerne, at nogle ber sammen med dig, så skriv til Christina. Hun vil kontakte dig og arrangere, at I taler og ber sammen.

Mentorskab

En mentor er en erfaren person, der giver dig støtte og vejledning i en periode. En mentor er en person som har gået lidt længere end dig af en sti, som du også gerne vil gå på. I en periode vil I mødes, hvor mentoren står til rådighed for dig indenfor en aftalt ramme. I kan snakke om det du er optaget af i et fortroligt rum, hvor du er i centrum. Du får en mentor ved at kontakte Ann Britt længere nede på siden.

Samtale

  Jeg har boet i Odense siden 1998, hvor jeg startede med at studere molekylær og cellebiologi. og ca på det tidspunkt, da jeg lavede min bachelor, blev jeg syg af flere gentagne depressioner og skizofreni, hvilket gav mig en længere sygdomsforløb. Derfor har jeg også lidt erfaringer fra den verden. Fra 2014 har jeg været bruger og senere også frivillig på lerværkstedet på Kulturmaskinen i Odense.

   Jeg er uddannet cand.scient.pol og har været med i Fyns Valgmenighed fra sin begyndelse. Jeg er gift med Eva og sammen har vi fire børn. Jeg brænder for at mennesker må møde Jesus og se hvordan han forandrer og skaber fred - at mennesker må "smage" og se at Gud er god og elsker dem. Og at det kommer til udtryk på en måde, der er forståelig i dagens Danmark.

    Jeg er uddannet teolog og har været præst i Fyns Valgmenighed siden 2012. Jeg er gift med Marie. Sammen har vi fire børn og bor i Odense C. Jeg er optaget af, at mennesker kender Gud - både dem, der kommer i kirken og dem, der ikke gør. Jo bedre vi kender Gud, jo bedre forstår vi os selv, vores verden og vores liv. Jeg er med i tværkirkeligt præsteforum i Odense, Dansk Oases præstenetværk, Menighedsfakultetets repræsentantskab, Sankt Knuds provstis præstenetværk og The Order of Mission.

     Jeg er uddannet Ergoterapeut og har været frivillig i Fyns Valgmenighed siden 2013. Jeg har været med til at etablere Fyns Valgmenighed Vestfyn i 2021 og har siden da været en del af ledelsen der. Jeg er gift med Ole. Vi har sammen 3 børn og bor i Glamsbjerg, hvor vi sammen driver Mulighedernes Hus, som Fyns Valgmenighed Vestfyn hører til i. Jeg er optaget af, at Jesus får relation med sine børn. Min drivkraft er at stille Jesu længsel, at se mennesker tager imod friheden i Kristus og rejse sig i discipelskab, uanset, hvad de kommer fra. Jeg brænder for at vores rammer, rummer Guds menighed i hele dens mangfoldighed på vores sted.

      Vi har levet med Jesus i nu snart mange år og kender til, både det svære i livet såvel som Guds omsorg, indgriben og trofasthed. Vi har baggrund og virke i IM, LM, Folkekirken og Dansk Oase. Her har vi tjent med lovsang, forbøn og forkyndelse, Tage har teologisk skoling og Mona har i mange år arbejdet som sygeplejerske på børne- og ungdoms psykiatrisk i Odense. Vi bor i Assens og har voksne børn og børnebørn. Vi er nu pensionister og vil gerne, i Fyns Valgmenighed, om nogen har behov, være til rådighed med samtale, sjælesorg, forbøn og andet.

      Måske har vi været der, hvor du er nu. - Kontakt os, enten som enkelt person eller par.

      Forbøn

       Jeg er uddannet Ergoterapeut og har været frivillig i Fyns Valgmenighed siden 2013. Jeg har været med til at etablere Fyns Valgmenighed Vestfyn i 2021 og har siden da været en del af ledelsen der. Jeg er gift med Ole. Vi har sammen 3 børn og bor i Glamsbjerg, hvor vi sammen driver Mulighedernes Hus, som Fyns Valgmenighed Vestfyn hører til i. Jeg er optaget af, at Jesus får relation med sine børn. Min drivkraft er at stille Jesu længsel, at se mennesker tager imod friheden i Kristus og rejse sig i discipelskab, uanset, hvad de kommer fra. Jeg brænder for at vores rammer, rummer Guds menighed i hele dens mangfoldighed på vores sted.

       Vil du have en mentor?