Hvem er vi?

Velkommen i Fyns Valgmenighed. Vi glæder os over at invitere dig ind i et fællesskab af almindelige, forskellige og uperfekte mennesker, som gerne vil udforske den kristne tro sammen.

 Vi tror, at Gud tilbyder mening, sammenhæng, fred og håb, og det vil vi gerne erfare sammen. Uanset hvad du tænker om Gud og tro, er du velkommen her!.

Fyns Valgmenighed er folkekirke med tradition, historie og visdom fra århundreder. Samtidig er vi som valgmenighed optaget af fornyelse, innovation og inspiration, og af at tænke tro, Gud og liv ind det 21. århundrede.

Vi tror, at kristen tro er en relation med en levende Gud, der elsker os og vil være en del af vores liv. Derfor forsøger vi, gennem Bibelens tekster, åndelige praksisser, nutidig undervisning, gamle salmer, moderne lovsang, levende spiritualitet og aktiv tjeneste for vores ø at lære den Gud bedre at kende og samme se, hvad det gør ved vores liv i dag.

Fyns Valgmenigheds kontor ligger i Odense, men vi har gudstjenester i både Odense og Glamsbjerg. Udover gudstjenester har kirken mange forskellige fællesskaber som mødes både rundt omkring på Fyn og Langeland. De vil noget forskelligt og de kan noget forskelligt. Det er ikke meningen, at du skal være en del af dem alle sammen – men vi vil virkelig gerne invitere dig til at overveje, hvor du skal være lige nu.

Vil du med i en livsgruppe?
Livsgruppe er dit lille fællesskab i det store fællesskab. Livsgruppen mødes rundt om bordet, deler tro og liv og ber sammen.
Du kan læse mere om livsgrupper her

Vil du med i en klynge?
Klynger er fællesskaber, der rykker ud med fælles vision om at velsigne en særlig gruppe mennesker eller et område på øen. Du kan læse om klynger her

Vil du have en medvandrer?
Er 2-3 personer der vandrer tæt og fortroligt sammen. Du kan læse om medvandring her

Stab & Frivillig stab

  Jeg er uddannet teolog og har været præst i Fyns Valgmenighed siden 2012. Jeg er gift med Marie. Sammen har vi fire børn og bor i Odense C. Jeg er optaget af, at mennesker kender Gud - både dem, der kommer i kirken og dem, der ikke gør. Jo bedre vi kender Gud, jo bedre forstår vi os selv, vores verden og vores liv. Jeg er med i tværkirkeligt præsteforum i Odense, Dansk Oases præstenetværk, Menighedsfakultetets repræsentantskab, Sankt Knuds provstis præstenetværk og The Order of Mission.

   Jeg har bachelor i Dansk og Samfundsfag fra SDU og er i gang med at læse en kandidat i International Virksomhedskommunikation. Jeg er gift med Julie og sammen har vi boet i Odense siden 2019.

   Det er vigtigt for at mig, at unge bliver fastholdt i troen på Jesus og de sammen kan have et fællesskab hvor de vokser i tro og relation med Gud og hinanden.

   Desuden holder jeg af at være i naturen. Specielt nyder jeg trangia-mad, vandre- og cykelture.

    Jeg er professionsbachelor i Kristendom, kultur og kommunikation og diakon. Jeg er gift med David, bor i Glamsbjerg og har siden 2019 været ulønnet medarbejder i Fyns Valgmenighed. Jeg er optaget af, hvordan vi skal være kirke på Vestfyn og det ligger mig særligt på hjerte, at det kristne budskab skal være gode nyheder til mennesker, der har det svært og kæmper med fx psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer.

     • Vil du være med?
     • Bliv frivillig sammen med os!

      Har du lyst til at være på frivilligstab og løfte vigtige opgaver i kirken? Kontakt Christoffer Højlund og få en snak om, hvordan du kan være med.

        Menighedsråd

           Jeg er optaget af at mennesker møder Jesus, og at det forandrer deres liv. Jeg tror Gud kan gøre det ud af det blå, men jeg tror også, at vi som kirke spiller en særlig rolle. Vores opgave er at skabe rum og situationer, hvor sådanne møder kan finde sted. Og så er jeg optaget af, at vi som kirke møder mennesker og verden omkring os med Jesu kærlighed og omsorg. Ikke mindst, så håber jeg, at vi som kirke evner at træde til side og lade Gud gøre sit arbejde i mennesker, i Odense og i verden.

              Jeg er uddannet teolog og har været præst i Fyns Valgmenighed siden 2012. Jeg er gift med Marie. Sammen har vi fire børn og bor i Odense C. Jeg er optaget af, at mennesker kender Gud - både dem, der kommer i kirken og dem, der ikke gør. Jo bedre vi kender Gud, jo bedre forstår vi os selv, vores verden og vores liv. Jeg er med i tværkirkeligt præsteforum i Odense, Dansk Oases præstenetværk, Menighedsfakultetets repræsentantskab, Sankt Knuds provstis præstenetværk og The Order of Mission.