Jul på Cypern

– en hilsen fra Anna og Thomas

Kære Kirkefamilie!

Vi har nu været tilbage på Cypern i 4 måneder. Som mange af jer ved, tog vi afsted for blandt andet at samle op på det arbejde, som vi tidligere har udført blandt børn af fattige immigrantkvinder fra Filippinerne. Dette har vist sig vanskeligt, da mange ting har ændret sig, siden vi var her sidst. I vores lille børneklub kommer der ikke mange, men gruppen er nogenlunde stabil, og vi har nogle gode timer sammen hver uge. Vi oplever dog ikke den samme sult efter troen som tidligere – dette på trods af familiernes forringede levevilkår. Derfor må I gerne være med til at bede for dem. At længslen efter Jesus for alvor må blive vagt i dem.

 

Ved siden af dette har vi startet teenage-samlinger for de børn, som vi har vandret med tidligere. Mange af teenagerne har i mellemtiden mistet deres relation til Jesus. De er forvirrede og lever rodede liv. På grund af deres manglende relation til Jesus, kan de ikke mærke, hvad der er rigtigt, og hvad der er Guds ønske for dem og deres liv. De har travlt med alt muligt andet, og derfor er deres fremmøde til vores samlinger meget svingende. Det gør det utroligt svært for os at nå dem og hjælpe dem. Hver gang, vi mødes med dem, synger vi lovsange, beder, og læser i Bibelen. Vi beder om, at Helligånd gennem dette vil drage dem tilbage ind i deres Fars favn. Bed derfor også gerne for teenagerne. Og for os; at vi må få både udholdenhed, kraft og visdom til at fortsætte vandringen med de få, som dukker op.

 

På nuværende tidspunkt bruger vi størstedelen af vores tid blandt voksne, fattige flygtninge og immigranter, primært fra Afrika og Pakistan – og behovet er enormt. Cypern oplever en meget stor tilstrømning af flygtninge og immigranter, og myndighederne har givet op. Derfor modtager de mange fremmede stort set ingen hjælp, og de er overladt til sig selv og lever under meget vanskelige vilkår. Ofte er der tale om helt unge mænd og kvinder, som er rejst ud på egen hånd. De er rejst afsted i håbet om at finde arbejde, så de kan forsørge deres familier derhjemme. De finder dog ikke noget, og må derfor bo mange sammen under meget usle forhold – nogle sågar i huse uden vinduer. De fleste starter deres nye tilværelse på Cypern med at sove på gaden.

 

 

Vi er med til at organisere en ugentlig maduddeling hver lørdag blandt disse mennesker. Her oplever vi meget stor efterspørgsel på mad fra de op til 150 personer, der kommer hver gang. Mange fortæller os, at de grøntsager og den frugt, som de får om lørdagen udgør størstedelen af den mad, de får hele ugen.

Vi møder mange skæbner. I denne uge har vi blandt andet tilbragt tid sammen med en 21-årig mand fra Nigeria, som af personlige årsager har været nødt til at flygte fra sin familie. På trods af at han straks henvendte sig til myndighederne, har han som så mange andre flygtninge været nødsaget til at sove på gaden i flere uger. Nu bor han sammen med 20 andre mænd i en ussel lejlighed med 4 værelser. De er helt overladt til sig selv. De er konstant sultne, de fryser og er helt afhængige af hjælp fra frivillige.

 

 

 

Vi har også etableret en forbønstjeneste, HeavenRoom, hvor vi tilbyder forbøn for denne gruppe af fremmede. I deres ofte håbløse livsomstændigheder er der stor brug for Guds fred og indgriben. De fysiske behov er dog så store, at det kan være vanskeligt for dem at tage imod åndelig hjælp. Bed derfor også om, at vi må finde den rette måde at dele evangeliet og Guds kraft med dem midt i det praktiske hjælpearbejde.

Guds velsignelse og glædelig jul til jer alle!

Anna og Thomas