Hvad vil det egentlig sige at være medlem af Fyns Valgmenighed?

Hvorfor i alverden skal man være medlem af Fyns Valgmenighed – og hvad vil det egentlig sige?

Fyns Valgmenighed er en del af Den danske Folkekirke – men uden for sognestrukturen. Derfor kan du blive medlem af Fyns Valgmenighed. Medlemsskab er naturligt for den, som tænker, at Fyns Valgmenighed er deres kirke.

Herunder finder du en masse helt konkrete svar på meget specifikke spørgsmål.

Fyns Valgmenighed og medlemsskab

Enhver, som kan tilslutte sig Fyns Valgmenigheds vedtægter, kan – efter at have deltaget i Kend din Kirke og en efterfølgende samtale med valgmenighedspræsten – blive medlem af Fyns Valgmenighed.

Fyns Valgmenighed og Folkekirken

Fyns Valgmenighed er en del af Den danske Folkekirke og indgår i samarbejdet med Fyns Stift og præsterne der. Er du medlem af Fyns Valgmenighed, er du derfor også medlem af Folkekirken. Det betyder blandt andet, at du har ret til at benytte folkekirkens lokaler til eksempelvis bryllup. Der er dog nogle enkelte forskelle fra et vanligt folkekirkemedlemsskab: 

  1. du betaler ikke længere den kirkeskat, som normalt automatisk bliver trukket via skatten og ligger på cirka 1% af årsindkomst
  2. du kan ikke stille op eller stemme til dit lokale menighedsråd. 
  3. du kan muligvis blive pålagt et gebyr (gravkastningsgebyr) i forbindelse med jordbegravelser.

Fyns Valgmenigheds menighedsråd

Alle, som er medlemmer af Fyns Valgmenighed, kan stille op til menighedsrådet. Menighedsrådet har det daglige arbejde med at lede kirken. Valg af nye menighedsrådsmedlemmer sker årligt til generalforsamlingen og medlemmer af menighedsrådet sidder for en periode på to år.

Fyns Valgmenighed og generalforsamling

For medlemmer i Fyns Valgmenighed er det obligatorisk at deltage i den årlige generalforsamling. Er man forhindret, melder man afbud. Generalforsamlingen ligger altid 2. lørdag i november og indeholder – foruden menighedsrådsvalg og økonomi – en årsfest. 

Fyns Valgmenighed og økonomi

Fyns Valgmenigheds økonomi baserer sig stort set udelukkende på gaver fra medlemmer. Menighedsrådet fremlægger årligt et budget for menigheden og derefter er det det enkelte medlems opgave og ansvar at overveje, hvor meget man ønsker at støtte kirken med. Dette beløb (kaldet tilsagn) indberettes anonymt til kirkens kasserer via hjemmesiden. Der er skattefradrag for gaver givet til Fyns Valgmenighed, hvilket betyder, at du får cirka en tredjedel af beløbet tilbage i skat. 

Medlemmer betaler ikke automatisk til Fyns Valgmenighed (ud over et årligt kontingent på 75 kr.). Medlemmer er ikke forpligtet på at give et økonomisk tilsagn til Fyns Valgmenighed. 

Fyns Valgmenighed og frivillighed

Fyns Valgmenighed har to lønnede ansatte på tilsammen 1,5 tid. Resten af Fyns Valgmenigheds store aktivitetetsniveau drives af ulønnede frivillige. Alle medlemmer får en mindre opgave med på skift at stå for det praktiske omkring gudstjenesterne. Derudover opmuntres medlemmer til at få en frivillig opgave for også på den måde være med til at præge kirken. Medlemmer er ikke forpligtet på at lægge frivillige timer i Fyns Valgmenighed. 

Fyns Valgmenighed og GDPR

På grund af EUs strenge regler om persondata, må vi ikke opbevare dine oplysninger, hvis du ikke er medlem. Det betyder blandt andet, at vi ikke kan kontakte dig angående tilbud til dine børn, oplysninger om lejre, arrangementer og lignende. Du kan læse vores persondatapolitik her.

Hjertet

Dette var de tørre fakta om, hvad det betyder, at være medlem af Fyns Valgmenighed. Bag det ligger vores varme ønske om at invitere dig med i den store, udvidede familie, hvor vi sammen følger Jesus Kristus og tjener Hans rige med alt det, Han har givet os. Kom og vær med til at tage ansvar for, at flere mennesker må finde et fællesskab med Gud i midten.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte valgmenighedspræst på christoffer@fynsvalgmenighed.dk eller 61122886.