• Christoffer Højlund
  • Valgmenighedspræst

(Vestfyn) Jesus den gode hyrde