Fyns Valgmenighed

Fyns Valgmenighed er mennesker. Forskellige mennesker. Vi vil gerne rumme mennesker i al mangfoldighed. Derfor er det vanskeligt at sige noget entydigt om, hvem Fyns Valgmenighed er. Men her er et bud.
Vi tror, at Gud elsker mennesker. Han elsker os. Vi er overbevist om, at han elsker os i dag. Han handler i dag til gavn for mennesker. Den virkelighed vil vi gerne leve i. Vi vil gerne sammen opdage mere af, hvordan Gud elsker os og handler til gavn for mennesker.

Den opdagelyst betyder flere ting for os:

At vi søger at elske Gud som hele mennesker

Vi er skabt til at elske Gud. Når vi elsker Gud, da erfarer vi en helt særlig fred. En fred, der kommer, når vi lever i overensstemmelse med dem, vi er. Gud elsker os først. Vi vil gerne svare Gud med at elske ham igen.

At vi søger at elske vores næste som os selv

Det er så let at leve for sig selv. At elske os selv først. Kun at elske næsten som en eftertanke. Vi vil gerne være et fællesskab, der lever for noget større end os selv. Vi vil gerne hjælpe hinanden til at elske vores nabo og andre mennesker, som os selv. Vi tror, at det er godt for os mennesker at leve for noget større end os selv. Og efter kærlighed til Gud, er der ikke noget større end at elske andre mennesker.

At vi søger at elske vores ø og by

Vi er stolte over at høre til på Fyn. Vi elsker øen og byen Odense. Derfor vil vi gerne gøre godt for byen. Som fællesskab søger vi at opdage, hvordan vi kan leve til gavn for øen. Derfor inviterer og udfordrer vi hinanden til at engagere sig i byen. Vi vil gerne gøre en forskel for det sted, hvor vi bor. Vi vil gerne bidrage til en ny velfærd på Fyn og i Odense.