Børnemøde på SommerOase

Det, vi drømmer om for vores børn, er at de må kende Gud, kende sig selv og kende deres kristne familie. Det er det, vi drømmer om. Det må vi ikke misse! 
Men lige nu opleves det vanskeligt at skabe de rammer, vi tænker skal medvirke til, at den vision opfyldes. Derfor mødtes en flok på SommerOase for at snakke om situationen og løsninger. 

Alle må overveje, hvor vigtigt det er, at vi har børnekirker og klubber i Fyns Valgmenighed og derefter vurdere, hvordan man selv vælger at støtte op. For virkeligheden er, at hvis ikke alle investerer, kan vi ikke fortsætte det niveau, vi har.

Man kan investere på følgende måder: 

 • Tage fælles ansvar for at prikke til folk og selv overveje at blive leder

 • Send sine børn afsted i klubber

 • Kom i kirke hver gang og hjælp jeres børn til at lære gode rutiner og skabe relationer i kirken

Du kan læse referatet fra mødet her:

REFERAT

FÆLLES OPSTART

2 min snak med sidemakker: Hvorfor tænker I at vi skal have børnekirker og klubber i Fyns Valgmenighed, hvis det overhovedet er det I tænker?

Fælles opsamling:

 • For at fælge visionen: Vores børn skal lære Gud, sig selv og deres kristne familie at kende.

 • Oplæring

 • Hvorfor har vi vores egen klub? Kan vi ikke bare slå os sammen med nogle af de andre i byen?

 • Relationer

 • Fordi det er sjovt!

 • Det er vores fremtid!

 • Er det bare et praktisk behov at have børnekirke? Hvordan ville det se ud uden?

 • Dele troen med børn – fordi vi kan, det kan alle ikke uden konsekvenser

NATHALIES PRÆSENTATION

Det jeg oplever at vi arbejder mod ift. kirkens børn er at lære dem 3 primære ting:

 1. At lære Gud at kende

 2. At lære sig selv at kende

 3. At lære sin kristne familie at kende

Netop for at fremme dette hos børnene, har menigheden gennem hele sin levetid skabt børnekirker og klubber, fordi vi tror på det kan noget. Nogle af de frugter vi ser lige nu pga. det arbejde I har lagt længe før jeg kom til, er at:

 • Vi har 7 konfirmander der frivilligt vælger en langt mere omfattende og tidskrævende konfirmationsforberedelse end deres klassekammerater, fordi de ser værdien i det

 • I børnekirkerne og klubberne kan det mærkes at børnene kender deres bibel

 • Vi har en gruppe på 3-8 børn fra Bolbro, som troligt kommer til Vejen, fordi de oplever det, er et godt sted for dem at være, på trods af at flere af dem er bekendende muslimer

 • Teen pigerne i kirken er begyndt at have et fællesskab sammen

 • Vejen+ kører selv når der kun kommer 3 børn, fordi de børn og ledere finder det virkelig værdifuldt

 • Vi har et nyt barn i kirken, som inviterer sine kammerater med i kirke, fordi børnekirke bare er så fedt

Disse ting og mange flere er der kæmpe grund til at fejre – jeg er så mega stolt af at være en del af et fællesskab og en menighed der har fokus på børn og teenagere og længe har lagt mange kræfter i at gøre det helt absurd godt at være barn i vores kirke. 

Da begyndte i Fyns Valgmenighed, blev jeg mødt af en kirke: 

 • Der insisterer på at vores mange børn er en velsignelse – og at det skal de mærke

 • Der insisterer på at børnekirke ikke er en pasningsordning, men en passioneret videregivelse af ordet, troen og fællesskabet

 • Der insisterer på at skabe fællesskab mellem jævnaldrende og på tværs af generationer

 • Der insisterer på ikke at gå på kompromis med vores børns oplæring i den kristne tro og deres tilhørsforhold til kirken – særligt fordi vi er præget af stærk pionerånd og har meget fokus ud ad

Den realitet jeg ser i kirken, er dog at:

 • I Vejen+ deltager ofte kun 3-5, selvom vi potentielt kunne være 14

 • I Vejen deltager ofte kun 10, men vi kunne være 25

 • Om søndagen ser vi ofte at menigheden prioriterer andre ting lige så højt som gudstjenester

 • Og vi mangler utrolig mange frivillige til at få alle drømmene på børneområdet realiseret

Det er de hårde facts sammen med plakaten (ses i bunden af dokumentet), som lige nu viser at vi bliver nødt til at lukke Vejen og Builders efter sommerferien, mens Spirerne ikke kører hver gang og Rødderne er presset. 

Der er også mange andre vigtige ting og opgaver i vores kirke og i jeres hjem, men I har ansat mig til at holde øje med netop dette område, og derfor står jeg her nu og peger på det store spring jeg ser mellem den drøm I fortalte mig og den virkelighed jeg ser og arbejder med. 

Selvom dette er realiteten, vil jeg kæmpe for at vi beholder vores børnekirker og klubber. 

 • Hvorfor børnekirke?
  Vores børn skal opleve at kirke også er for dem, både så det at være en del af et menighedsfællesskab, tage til gudstjenester og personlig trosudvikling er en realitet for dem nu, men også om 10 år.

 • Hvorfor Vejen?
  Jeg ser, er at Vejen særligt kan disse 4 ting:

 1. Relationer til jævnaldrende trosfæller 

 2. Følelse af at være en del af noget større

 3. Unge og voksne tros og livs forbilleder

 4. Missionen overfor klassekammerater, Bolbro børn mfl.

Så det jeg gerne vil snakke om nu er, hvis ikke vi skal have Vejen – og det ser det jo ikke ud til lige nu at vi skal, hvordan skal det så se ud? Skal vi gøre noget andet? Kan vi gøre andet der lever op til bare nogle af disse kriterier? Skal vi lever op til dem? Hvad ser I?

FÆLLES DISKUSSION/SNAK OM HVAD VI GØR MED VEJEN (SOM STÅR TIL AT LUKKE)

 • Det er et fællesansvar for HELE kirken at prikke til nogen, og hjælpe til med at finde de ledere vi skal bruge.

 • For nogen opleves det udfordrende for opbygning af relationer, at Bolbro børnene fylder meget. Måske man kunne lave en ind aften, kun for kirkens børn, og en ud aften, for Bolbro, klassekammerater mm.

  • Man kunne spørge om det vigtigste er det nære eller missionen?

 • Man kunne samle de børn der gerne vil, og tage sammen afsted til en anden klub, fx den i Skt. Hans.

 • Er 2 klubber måske bare for meget? Man andre kirker kører kun én klub – enten junior eller teen.

 • Man kunne oprette legegrupper som i skolen mellem Vejens børn.

 • Man skulle måske sige at man tilmelder sig et år ad gange, så det bliver en samlet pakke og så man ved hvad man kan regne med i planlægningen.

 • Man kunne lave små dryp af klub, fx en lejr kun for børn om efteråret, eller lørdags samlinger hver anden eller tredje måned.

Vi sluttede mødet med at flere ville gå videre og tænke over om de skulle være ledere eller prikke til nogen de kender. Mange tanker skulle lige landes, og samtidig er der nogle beslutninger der skal tages.

SITUATIONEN DET NÆSTE HALVE ÅR

 Spirerne
Fortsætter som det sidste år, men nu med endnu flere kræfter i motorrummet

Rødderne
Fortsætter som før

Builders
Bliver ca. hver anden eftermiddags gudstjeneste 

Vejen
Det er ikke helt afgjort hvad der sker med Vejen, da vi fortsat mangler en hovedansvarlig. Hvis denne melder sig, laver vi Vejen igen, ellers lukker Vejen. Hvis vi starter op igen, bliver det tidligst til september. Hvis ikke vi starter op, er der gode forslag herover til hvad vi ellers kan gøre. 

Vejen+
Fortsætter som før