Så der var halvårsfest

Kære menighed

At dømme ud fra responsen på søndagens halvårsfest, har vi fundet noget, som tåler en gentagelse. Noget så simpelt som at sætte sig om et fiktivt køkkenbord med familien Fyns Valgmenighed for at få en snak om, hvor vi er. Det er altså virkelig værdifuldt. Lad os gøre det igen. 

På programmet var der to ting:

 1. Menighedsrådets økonomiudvalg fremlagde en status på kirkens økonomi. Konklusionen her var, at det går planmæssigt. De penge, som vi hver især har givet tilsagn om, kommer ind og udgifterne er som forventet. Måske endda lidt bedre end planmæssigt, da det faktisk er blevet muligt at genindføre AftenGudstjenesten på baggrund af øgede tilsagn. Tak Gud for det!

 2. Christoffer havde et indlæg i forlængelse af det prædikentema, vi har for tiden. (Temaet er “Hvorfor er vi her?” hvor vi genbesøger vores visions- og målsætning som handler om personligt discipelskab og Gudsrige på Fyn. Hvis du ikke er helt med, vil vi gerne opfordre til at høre prædikenerne på http://www.fynsvalgmenighed.dk/prdiken-download.) Christoffer udfordrede og spurgte, om det vigtigste, der er at sige om os selv og om kirken stadig er, at vi ønsker at høre, hvad Gud siger og handler på det. Eller om vi bare gerne vil have en behagelig hverdag og en flot kirke. Det blev der snakket om i mindre grupper, og derefter gav det anledning til en fælles drøftelse. I den fælles drøftelse blev der kun plads til ganske få af de emner, som helt sikkert er blevet diskuteret i grupperne. Men af de ting, som kom op i plenum opsamlede menighedsrådet følgende. Det er på ingen måde gennemtygget, da vi tænker, at vi alle sammen må forholde os til, hvad det kalder på hos os.

  1. Hvordan taler vi om vores tro med folk, som ikke kommer i kirken? Skal vi forberede os, måske endda undervise om det?

  2. Har vi generelt for travlt i vores liv? Vil vi for meget? Og hvad er vigtigst?

  3. Hvordan kan bøn fylde mere? Der kom flere spændende forslag:

   1. Skal vi lave en bedeliste, hvor man kan tilføje ting, man ønsker forbøn for?

   2. Kan vi formulere en fælles bøn, man kan bede hjemme, og som eventuelt kunne bruges i gudstjenesten i en periode?

   3. Er der nogen, som vil mødes og bede?

  4. Vi vil gerne have flere vidnesbyrd og historier delt. Både fra klynger, livsgrupper, klubber og hvad der ellers sker i kirken - og fra vores personlige liv med Gud.

  5. Er vi begyndt at gå for meget efter det sikre og kontrolerbare? Tør vi gå ud på det, Gud lægger foran os, selv om det ser usikkert ud?

  6. Og en opmuntring: det at dette fællesskab findes i al sin brogethed er i sig selv enormt værdifuldt.

Som sagt - dette var et sammenkog af det ord, som blev sagt. Menighedsrådet har lyttet og overvejer, hvilke ting, det er menighedsrådets opgave at tage sig af. Men først og fremmest er det vigtigt at spille disse ord tilbage til hinanden. Er der noget, der rører dig særlig meget? Er der noget, du skal arbejde med på? Er der ting, hvor du får en god idé? Snak med Gud, snak med hinanden og kontakt endelig både menighedsrådet eller Christoffer.

Processen er ikke slut. Som menighed må vi hele tiden vende tilbage til Guds vejledning, trøst og kraft. Vi er intet uden det - men med det, er vi håb for Fyn. Fordi Gud er håbet for Fyn.

Må Gud velsigne!

Menighedsrådet