Velkommen til Årsfest og Generalforsamling

Velkommen til den årlige Generalforsamling og Årsfest 2019 i Fyns Valgmenighed.

Vi glæder os til igen i år at samle hele kirkefamilien til fest. Det er en alle tiders anledning til at se tilbage med taknemlighed - og frem med forventning. Den bedste måde at gøre det på er med en fest!

 Generalforsamling og Årsfest foregår lørdag den 9. november kl. 12.00-19.30 på Grønløkkevej 8B, 5000 Odense C og i Odense Street House, der ligger lige ved siden af (der er skateudstyr til ungerne, men tag gerne ekstra med).

Det er gratis at deltage i Generalforsamlingen, mens deltagelse i Årsfesten koster 100kr for voksne og 30kr for skolebørn. Tilmelding til årsfesten skal ske ved at følge dette link: http://pay.fyva.me/party

Program for dagen:

12.00: Vi spiser hinandens lækre mad til et Sammenskudsfrokostbord.

13.00: Generalforsamling for voksne + børneevent

Dagsorden for Generalforsamlingen:

   1. Valg af dirigent ved formand for menighedsrådet

   2. Valg af referent ved dirigenten

   3. Årsberetning ved formand for menighedsrådet

   4. Årsberetning ved Valgmenighedspræsten

   5. Regnskab og budget ved kassereren

   6. Valg til menighedsrådet ved dirigenten

   7. Valg af revisor(er) ved dirigenten

   8. Indkomne forslag ved dirigenten

   9. Eventuelt ved dirigenten

16.00: Event for både børn og voksne

17.30: Festmiddag

18.30: Lovsangskoncert

19.00: Efterfest

Medlemmer af Fyns Valgmenighed kan sende forslag til vedtagelse på generalforsamlingen og anmeldelse af kandidater til menighedsrådet. Det skal sendes til formand for menighedsrådet, Jan Korsholm, på jankorsholm@gmail.com senest 26. oktober.

Der er MØDEPLIGT for medlemmer til generalforsamlingen. Afbud skal gives skriftligt til jankorsholm@gmail.com.

Vi glæder os til feste med jer!

På vegne af Menighedsrådet

Jan Korsholm, formand Christoffer Højlund, valgmenighedspræst

______________________                                    ______________________________________