KLYNGER

Vi tror på fællesskab. Klynger er mindre fællesskaber, som har en fælles vision om at velsigne en særlig gruppe mennesker eller et område på øen. De er “kirken sendt i byen” når de deler liv med hinanden, søger Gud sammen og forsøger at være til velsignelse.

Typisk er klyngerne mellem 10 og 30 personer og mødes fast nogle gange om måneden. Derudover ser de meget forskellige ud.

Vil du vide mere om klynger generelt, eller går du med visionen om at starte en klynge, kontakt Christoffer Højlund. Eller kontakt de enkelte klynger

 

HER ER FORSKELLIGE KLYNGER:

bolbro netværk

Gennem Bolbro Netværk vil vi nå familier og ensomme uden netværk i Bolbro med Jesu kærlighed og håb . 
Vi har fællesspisning m.m. to gange om måneden i samarbejde med Civica boligforening, som har ca. 250 boliger i Bolbro. 
Vi vil gerne skabe relationer og et trygt fællesskab, hvor der er plads til alle.

kontakt: 

Mette Højvig

mettehoejvig@hotmail.com

 


Domus

Domus betyder "hjem" på latin. Vi vil gerne være åbne hjem, der har fællesskab i Odense SØ.
Vi er sammen om erfare, at vi er elsket af Jesus og at lade ham forme vores liv og hverdag.
Vi ønsker at skabe relationer på tværs af ligusterhække, sociale skel og familier. Vi ønsker at hjælpe hinanden og være en del af hinandens hverdag. Vi vil gerne skabe et åbent fællesskab, der gør en forskel for andre end os selv - for Odense SØ.

Kontakt:

Eva og Claus Færch

clausfaerch@gmail.com


PastedGraphic-1.png

Kulturdialog

En gang om måneden er der Café Venligbo i Mulighedernes Hus for flygtninge, der har behov for at blive mødt, skabe netværk og tale dansk.
Vi ønsker at velsigne disse mennesker og skabe relation til dem og vi ønsker at byde Helligånden velkommen inden Café Venligbo.
Det er for voksne og det er for børn, for også børnene har en vigtig rolle i Café Venligbo. Vi er 3-4 familier der vil danne base i denne klynge, men vi har brug for flere.

Kontakt:

Christina og Ole Dupont Kofod

christina@mulighedernes.dk


Langeland

To familier mødes på det nordlige Langeland. Vi er optaget af Gud, Livet og Langeland - og prøver at få det til at gå op i en højere enhed. 

Kontakt: 

Daniel Palmqvist

vmosen@gmail.com