Fællesskaber

Fællesskaber opstår efterhånden som der bliver behov for dem.
De har forskellig struktur og formål og udformes af mennesker, som selv har, eller ser et behov for fællesskab med- og mellem menesker og Gud.

Discipelgrupper

Discipelgrupper er små fællesskaber med høj fortrolighed. Formålet er at vokse som discipel af Jesus. Her er tryghed til at dele ærligt af sit eget liv og spørge ind til andres. I hjertet af en discipelgruppe står disse spørgsmål: Hvad taler Gud om for tiden i dit liv - og hvad gør du ved det?

Vil du gerne finde en discipelgruppe, så kontakt Christoffer Højlund.

M88B4786.JPG

VEJEN

Vejen er en børneklub som mødes den 2. fredag i hver måned. Vejen danner fællesskab for skolebørn, både med og uden kirkelig baggrund.

Med Vejen ønsker vi at:
-gøre noget godt for børn i byen
-skabe et fællesskab for skolebørn, som er deres eget
-skabe et rum, hvor børn kan udforske den kristne tro og kultur og stille spørgsmål om liv og tro
-give børnene rollemodeller og relationer til andre voksne, som ikke er deres forældre

Når vi mødes, er der fokus på leg og hygge, og vi afslutter alle klubmøder med en fælles bøn.
Vi tilbyder gratis transport til og fra klubben. For mere information: kontakt Heidi Hågensen på heidihaagensen@gmail.com

Klynger

Klynger er mindre fællesskaber, som har en fælles vision om at velsigne en særlig gruppe mennesker eller et område på øen.

De er “kirken sendt i byen” når de deler liv med hinanden, søger Gud sammen og forsøger at være til velsignelse for deres by.
Typisk er klyngerne mellem 10 og 30 personer og mødes fast nogle gange om måneden. Derudover ser de meget forskellige ud.

Vil du vide mere om klynger generelt, eller går du med visionen om at starte en klynge, kontakt Christoffer Højlund. Eller kontakt de enkelte klynger.

Mikroceller

En mikrocelle er dig og dén ene person, som får lov at gå helt tæt på dig i dit liv som discipel af Jesus. I mødes regelmæssigt og støtter og udfordrer hinanden til at leve som discipel

Tag eventuelt selv kontakt til en person som du kunne forestille dig at mødes med, eller kontakt Christoffer Højlund

Gudstjenester

To gange om måneden mødes hele den store familie til en fælles gudstjenestefejring. 
Her er plads til lovsang, bøn, samtale og undervisning i det store, brogede fællesskab.
Her kommer folk med forskellighed. Forskellig alder, forskellige liv, forskellige erfaringer og fra forskellige dele af øen. Alle er lige velkomne.

Vi er velsignet med en stor flok børn. En del af gudstjenesten er for hele familien, og en del af tiden har børnene i deres egne fællesskaber i Børnekirken.

Vi ønsker med vores gudstjenester, at du møder Gud personligt og i fællesskab med andre - og vi ønsker at gudstjenesterne udfordrer os alle sammen til at lade Gud præge vores hverdag.

Vores gudstjenester foregår 1., 3. og 5. søndag i måneden. kl. 15.00 I Jacobskirken, Thorsgade 40, 5000 Odense C.