Søndagsfællesskabet

nadver.jpg

Søndagssamlingerne er det store fællesskab, hvor vi mødes for at høre Gud tale til os. Det sker igennem lovsang, bøn og prædiken.

Til gudstjenesten er der børnekirke, hvor børnene hører bibelhistorier og laver forskellige aktiviteter.

I Fyns Valgmenighed har vi to gudstjenester om måneden – første og tredje søndag i måneden – kl. 15.15-19.00.

Langt de fleste gange slutter vi af med at spise sammen.

 

Discipelgrupper

Vi ønsker at udforske - og vokse i - hvad det vil sige at være discipel af Jesus, og dertil har vi discipelgrupperne. Det er mindre fællesskaber på 5-10 personer.

Har du lyst til at komme med i en discipelgruppe, så kontakt PRÆSTEN.

 

Klynger

Klyngerne er en helt central del af Fyns Valgmenighed. Her har du mulighed for at deltage i et mellemstort fællesskab mellem 15-40 personer med en konkret vision. I Fyns Valgmenighed ønsker vi løbende at starte nye klynger, der passer til konkrete behov og forhold på Fyn.

DOMUS SØ

Domus er et fælleskab for det sydlige Odense. Domus betyder ”hjem” på latin. Kortfattet er Domus et fælleskab knyttet op på ”hjem” i og Odense SØ. I Domus ønsker vi, at være åbne hjem, der udtrykker Guds godhed i vores nærområde. Vi ønsker at skabe relationer på tværs af generationer, sociale skel og ligusterhække. LÆS MERE OM DOMUS SØ PÅ FACEBOOK.

EKKO

Navnet dækker over, at vi er en klynge for unge, der ønsker at hjælpe hinanden til at lade vores liv som kristne give ekko ud i den umiddelbare verden, vi befinder os i. Vi ønsker at dele liv; glæder, oplevelser, problemer og frustrationer og herudfra hjælpe hinanden til at leve som kristne i verden. LÆS MERE OM EKKO PÅ FACEBOOK.

Alle klynger er åbne. Ønsker du at besøge en klynge eller høre mere, så tag kontakt via klyngens Facebook gruppe. Er du ikke på Facebook kontakt da PRÆSTEN.