DISCIPELGRUPPER

Discipelgrupper er små fællesskaber med høj fortrolighed. Formålet er at vokse som discipel af Jesus. Her er tryghed til at dele ærligt af sit eget liv og spørge ind til andres. I hjertet af en discipelgruppe står disse spørgsmål: Hvad taler Gud om for tiden i dit liv - og hvad gør du ved det?

Vil du gerne finde en discipelgruppe, så kontakt Christoffer Højlund.